Kvalitet i Povjerenje

Taekwondo klub Sarajevo osnovan je 03.08.2012. rješenjem Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo br: 03-05-05-7956/12 uz prethodnu saglasnost Uprave grada Sarajeva br: 01-05-3361-1/12 o korištenju imena Sarajevo.

  • Drugačiji s razlogom !

    Treninzi i aktivnosti se odvijaju u našoj dvorani cca.120 m2 uz sve potrebne rekvizite i opremu prilagođenu potrebama taekwondo sporta uz nadzor iskusnih trenera.

  • KVALITET - NE KVANTITET

    Treninzi i aktivnosti se odvijaju u našoj dvorani cca.120 m2 uz sve potrebne rekvizite i opremu prilagođenu potrebama taekwondo sporta uz nadzor iskusnih trenera.

  • MODERNA DVORANA I OKRUŽENJE

    Treninzi i aktivnosti se odvijaju u našoj dvorani cca.120 m2 uz sve potrebne rekvizite i opremu prilagođenu potrebama taekwondo sporta uz nadzor iskusnih trenera.

12 treninga mjesečno

Svaka grupa bez obzira na zvanje i uzrast, ima zagarantovanih 12 treninga u mjesecu u trajanju od po 90 minuta po jedinstvenoj mjesečnoj cijeni.

Treneri sa iskustvom

Treninge vode dugogodišnji taekwondo majstori sa bogatim iskustvom u radu sa mlađim uzrastima, kako početnicima, tako i sa naprednim takmičarima.

Rad s manjim grupama

Vođeni dugogodišnjim iskustvom, a u svrhu kvalitetnog trenažnog procesa, formiramo isključivo grupe sa manjim brojem članova.

TERMINI TRENINGA

Grupa 8-11 godina 18.30 - 20.00 Ada Avdagić Info
Grupa 12-16 godina 20.00 - 21.30 Ibrahim Kolja Info
Grupa 4-7 godina 18.30 - 20.00 Dragan Gudelj Info
Takmičari A 20.00 - 21.30 Ibrahim Kolja Info
Grupa 8-11 godina 18.30 - 20.00 Ada Avdagić Info
Grupa 12-16 godina 20.00 - 21.30 Ibrahim Kolja Info
Grupa 4-7 godina 18.30 - 20.00 Dragan Gudelj Join Now
Takmičari A 20.00 - 21.30 Ibrahim Kolja Join Now
Grupa 8-11 godina 18.30 - 20.00 Ada Avdagić Join Now
Grupa 12-16 godina 20.00 - 21.30 Ibrahim Kolja Join Now
ZATVORENO ZATVORENO ZATVORENO
Grupa 4-7 godina 18.30 - 20.00 Dragan Gudelj Join Now
Takmičari A 20.00 - 21.30 Ibrahim Kolja Join Now

NAJVEĆI USPJESI KLUBA

NAREDNE AKTIVNOSTI

APR 24

Milennium Open-Vršac

MAY 15

Prvenstvo BiH 2021-Zvornik

JUN 03

Multi European Games-Sofia